Bampanth The Left

OUT NOW!
  • वामपन्थ_दि लेफ्टको दोस्रो अङक बजारमा उपलब्ध  छ । दोस्रो अङक मार्क्सवाद  र संसदीय लोकतन्त्र विशेषाङ्कको  संक्षिप्त ई- संस्करण हाम्रो वेव-साइटमा उपलब्ध छ ।

Bimal Niva

Wish

Translated by Mahesh Maskey / 19-12-2021     He was born first then, gradually, his wishes   He wanted to cook rice in a pot as big as the sky And feed all the hungry of the earth He wanted to ask with loving gratitude wool from the sheep and wanted to knit one sweater …

Wish Read More »

इच्छा

पहिले ऊ जन्म्योत्यसपछी उसका इच्छाहरुविस्तारै–विस्तारै ऊ चाहन्थ्योआकाशजत्रो कसौंडीमाभात पकाउनर धरतिका समस्त भोकाहरुलाईपेटभरी खुवाउनऊ भेडाहरुसँगप्रेमपुर्वक ऊन माग्न चाहन्थ्योर जाडोले थरथरी कामिरहेकाहरुलाईएक–एकवटा स्वेटरबुन्न चाहन्थ्योऊ चाहन्थ्योपहाडसँग ढुङ्गाबादलसँग पानीर जमिनसँग माटोसापटी लिएर भए पनिएउटा विशाल घर बनाउंजहाँ सबै घर नभएकाहरुअटाउन सकून्केही दिनदेखी ऊयस्तै–यस्तै कुराहरुकोइच्छा गरिरहेको थियो एकदिन बादशाहलाईउसको इच्छाको खबर भयोक्रुद्ध् भयो बादशाहर गर्जिन थाल्योमेरो राज्यमायस्तो इच्छा राख्नु अपराध …

इच्छा Read More »