Bampanth The Left

OUT NOW!
  • वामपन्थ_दि लेफ्टको दोस्रो अङक बजारमा उपलब्ध  छ । दोस्रो अङक मार्क्सवाद  र संसदीय लोकतन्त्र विशेषाङ्कको  संक्षिप्त ई- संस्करण हाम्रो वेव-साइटमा उपलब्ध छ ।

OUR TEAMS

Advisors:

Pitamber Sharma
Deependra Kshetri

Editor-in-chief :

Mahesh  Maskey   

Editors :

Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Managing Editor :

Puran KC